Jakie błędy najczęściej popełniają organizacje przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie? Na podstawie własnych doświadczeń z Sektor 3 Szczecin oraz oceny wniosków w komisjach konkursowych Urzędu Miasta Szczecin wybrałem kilka. Zapraszam do lektury


Sponsoring w organizacji pozarządowej bardzo często pojawia się, kiedy zaczynamy myśleć o alternatywnych źródłach finansowania organizacji. Pytanie brzmi: czy każda organizacja pozarządowa może mieć sponsora?


W roku 2015 na potrzeby Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych stworzyłem przewodnik dla uczestnika szkoleń. Materiał powstał na bazie własnego wieloletniego doświadczenia w organizowaniu spotkań szkoleniowych i warsztatowych. Po kilku latach od stworzenia tego artykułu przyszła pora na aktualizacje.